Werkwijze LenteMe

Welke basisprincipes hanteert LenteMe binnen de hulpverlening

Omgaan met verlies vraagt inspanningen die vaak nieuw en zwaar zijn. De Amerikaanse psycholoog J.W. Worden heeft het verwerkingsproces onderverdeeld in vier ‘rouwtaken’. Hoewel iedereen het proces van rouw verschillend ervaart en doorloopt, zijn deze vier rouwtaken belangrijk om het leven weer goed op te kunnen pakken.

Rouwtaak 1: Het aanvaarden van het verlies.
Je realiseert je dat ‘dood zijn’ betekent dat de ander echt nooit meer terugkomt en kunt daarin berusten.

Rouwtaak 2: Het omgaan met je gevoelens.
Je (h)erkent gevoelens en geeft hier uiting aan. Je gevoelens beperken zich meestal niet tot verdriet. Je kunt je ook kwaad, schuldig, opgelucht of angstig voelen. En soms lopen deze gevoelens dwars door elkaar heen.

Rouwtaak 3: Het aanpassen aan een leven zonder die ander.
Het gezin verandert, er is een lege plaats. Op verjaardagen en vakanties is hij of zij er opeens niet meer bij. In deze nieuwe situatie vind je je eigen plek.

Rouwtaak 4: Verdergaan met je eigen leven, met de herinneringen aan de ander in je hart.
Je gaat verder met je leven zoals jij dat goed vindt. De ander is er niet meer, maar leeft wel verder in je hart. Je zult nog geregeld verdriet voelen om het verlies, maar de pijn is niet meer zo vreselijk scherp.

De rouwtaken lopen in de praktijk vaak door elkaar heen. Meestal is het zo dat je pas weer echt kunt genieten van dingen, als je al deze rouwtaken hebt doorlopen.

 

.